marielle-kort-klein.jpg
23 juni 2023

Mariëlle Kort, sportfysiotherapeut bij M-Visio in Wageningen

Actief binnen de Regionale Organisatie Fysiotherapie (ROF) Gelderse Vallei, actief bij Stichting Het Wiel… Zelfs een vluchtig bezoek aan het Linkedinprofiel van Mariëlle Kort laat al zien dat ze samenwerking en krachtenbundeling, kortom het zoeken van verbinding hoog in het vaandel heeft. “Daar geloof ik heilig in. Niets zo belangrijk dan uit je eigen kamer komen. Om, inderdaad, alle partijen die ook maar even van nut kunnen zijn bij het optimaal herstel van een sporter bij elkaar te brengen. Voor mij staat of valt Return to Play daarmee.”

Oog en oor hebben
Kijk op de website van M-Visio, de praktijk in Wageningen waar zij nu al 14 jaar aan verbonden is en al snel wordt duidelijk dat er gewerkt wordt vanuit een holistische visie op de mens. Mariëlle Kort: “Ook dat betekent dat we altijd verder en breder kijken dan ons  eigen vakgebied of specialisme. En dat we, hoe fysiek het er daar ook over het algemeen aan toegaat, bij elk herstelproces ook oog en zeker oor hebben voor het mentale aspect daarvan. Mede daarom heb ik een cursus sportpsychologie gevolgd. Begrijp mij goed, niet om sportpsycholoog te worden, maar wel om beter aan te kunnen voelen of en zo ja in welke mate mentale aangelegenheden een optimaal herstelproces van een sporter in de weg kunnen zitten. Zo heb ik dankzij de psychologiecursus beter geleerd hoe daarover het gesprek aan te gaan met de sporter. En heb ik beter leren onderkennen - daar is die samenwerking en krachtenbundeling weer - wanneer het goed zou zijn dat ik de sporter in kwestie in contact breng met een sportpsycholoog.“

Gesprek aangaan
Ter illustratie schetst ze het praktijkvoorbeeld van een VKB’er, een klimmer herstellend van een voorste kruisbandletsel. “Tot een hoogte van 50 centimeter durfde hij overal op en af te springen. Maar zodra we ook maar iets hoger gingen zag je hem haperen. Zijn spierspanning liep op, zijn ogen stonden strakker… Dan kun je, daar zijn wij als sportfysiotherapeuten heel goed in, hem - Je kunt het, je kunt het! - natuurlijk stimuleren en motiveren. Maar je kunt ook, sterker nog, je kunt veel beter het gesprek aangaan. Hem meenemen in wat jij ziet en wat hij voelt. Duidelijk maken dat dit niet meer dan normaal is. Zijn vertrouwen in zijn lichaam, zijn knie is natuurlijk (nog) niet bijster groot. Dus ja, niet zo gek dat hij twijfelt en dat het spannend is. Zo werk je, ook weer samen, aan optimaal herstel. En als ik vervolgens ook maar even denk dat het herstel daar om vraagt, ja, dan adviseer ik hem om contact op te nemen met een sportpsycholoog.”

Meer en meer aandacht

Natuurlijk weet Mariëlle Kort dat aandacht voor het mentale aspect in het kader van een herstelproces niet nieuw is. Tegelijkertijd constateert ze dat daar met name de laatste jaren meer en meer aandacht voor is. “Dat juich ik vanzelfsprekend zeer toe. Want het komt elk herstelproces, Return to Play dus, alleen maar ten goede. Maar het zou wat mij betreft over de volle breedte van de (sport)fysiotherapie nog meer een integraal onderdeel zijn van elk herstelproces.”

Over integraal gesproken, dat brengt Mariëlle Kort tot slot nog even bij het IZA, het Integraal Zorgakkoord. “Dat heeft tot doel de zorg in ons land goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met als rode draad samenwerking tussen alle zorgpartijen. Wij sportfysiotherapeuten werken graag samen, want daar valt of staat ons vak mee. Krachtenbundeling is bij ons al jaren letterlijk en figuurlijk dagelijkse praktijk. En daarmee de basis voor Return to Play, zo optimaal mogelijk herstel, ook mentaal, voor elke sporter.”