17 november 2020

Bestuur van de NVFS

Het bestuur van de NVFS houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Bestuursleden

Marc Diks

Voorzitter

René Polman

Penningmeester

Marloes van Lierop

Communicatie & Samenwerking, Regiozaken

Bart van der Wiel

Secretaris