MSG Science netwerk

Het Science Netwerk is voor alle leden van deze vereniging die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en deze een boost wil geven door te participeren in:

a) het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie en

b) de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek en

c) dataverzameling.

test
Wetenschappelijke publicaties

Bekijk de drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

Beroepsprofiel

Tijdens de ALV van de NVFS op 29 november 2023 is het beroepsprofiel geaccordeerd door de leden.

test

Aanmelden

Registreer je bij KRF NL

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) is hét landelijke, eigentijdse kwaliteitsregister voor alle fysiotherapeuten in Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, borgt en kwaliteit transparant maakt. Patiënten en verwijzers krijgen daarmee de mogelijkheid om een gegronde keuze te maken voor fysiotherapeutische zorg. Als specialist op het gebied van de sport fysiotherapie  schrijf je je natuurlijk in het KRF NL deelregister sport fysiotherapie. 

test