Over de NVFS

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) is dé beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten die in de sport werken. De vereniging is als één van de eerste beroepsinhoudelijke verenigingen voor fysiotherapeuten in 1981 opgericht en is onderdeel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Op welke manier laat jij je stem horen?

Hoe hebben we zaken geregeld en georganiseerd? Welke invloed heb je als lid? je leest het in onze statuten en de pagina's over 'jouw stem telt' en de algemene ledenvergadering.

DE BEROEPSVERENIGING VAN/VOOR DE SPORTFYSIOTHERAPEUT

5 goede redenen om lid te worden en te blijven

  1. De NVFS is de enige organisatie die zich met hart en ziel inzet voor een steeds betere sportfysiotherapie en steeds betere sportfysiotherapeuten.
  2. De NVFS is de enige organisatie die over de volle breedte van ons vakgebied opkomt voor onze beroepsgroep.
  3. Je NVFS-lidmaatschap scheelt je geld (denk aan kortingen voor scholing, congressen, promotiemateriaal enzovoorts).
  4. De NVFS is van en voor de leden: jij beslist dus mee over de toekomst van ons prachtige vak.
  5. Met je NVFS-lidmaatschap straal je betrokkenheid uit bij jouw, bij ons vak: de sportfysiotherapie. 

test

Internationale samenwerking

De NVFS is lid van de International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT). Sterker nog: de IFSPT is vanuit Nederland geinitieerd. Voormalig NVFS-directeur Laetitia Dekker is vanaf de oprichting in 2000 tot 2011 voorzitter geweest en vertegenwoordigt nu de NVFS.

IFSPT

De IFSPT maakt zich sterk voor een internationale erkenning van de sportfysiotherapeut. In het SPA project heeft ze een internationaal competentieprofiel opgesteld. Geregistreerde leden van de NVFS zijn automatisch opgenomen tot het IFSPT register.

De IFSPT is een erkende subgroep van de World Confederation of Physical Therapy (WCPT).

 

test