claudia-wesseling-3.jpg
16 augustus 2022

Claudia Wesseling, Goedzorg Fysiotherapie en Sterk in Sport

Voor sportverenigingen organiseert ze Train de Trainer-sessies. Om de trainers mee te nemen en inzicht te geven in wat er allemaal komt kijken bij het na een blessure weer zo verantwoord mogelijk terug laten komen van een sporter.

Ze is Claudia Wesseling, sportfysiotherapeut bij Goedzorg Fysiotherapie (vestigingen in IJsselmuiden, Kampen en Genemuiden) en eigenaar van Sterk in Sport, waarmee ze zich nadrukkelijk toelegt op preventie. “In de breedst mogelijke zin van het woord. In het kader van Return to Play met als voornaamste doel om recidief te voorkomen. Daartoe kijken we samen met de sporter hoe we de kans daarop zo klein mogelijk kunnen maken. Bij de Train de Trainer-sessies komen alle vormen van preventie aan bod. Niet alleen met het oog op een zo optimaal mogelijke samenwerking, zeker ook om trainers zonder uitgebreide (medische) staf hierin te kunnen ondersteunen.”

Lijdend en leidend voorwerp
Claudia Wesseling: “Alles gaat en draait daarbij vanzelfsprekend om de sporter. Hij of zij is niet alleen het lijdend, maar zeker ook het leidend voorwerp in het hele proces van

Return to Play of, zo noem ik het ook vaak, Return to Sport. Met hem of haar samen stippelen we de strikt persoonlijke route daarheen zorgvuldig uit. Tegelijk is het een feit dat geen sporter in dat proces een eenling is. De naaste omgeving is daarin zeker ook een factor. De ouders (zeker bij jonge sporters), de familie, de partner, de trainer, de coach, de teamgenoten… Allemaal zijn zij, soms heel bewust, soms onbewust onderdeel van het herstelproces na een blessure.”

Sociale druk
“Bovendien spelen er belangen. Voor de korte (een belangrijke wedstrijd bijvoorbeeld) én de lange termijn (in hoeverre staat de toekomst van de sporter op het spel?). Dat brengt sociale druk met zich mee. Van ouders, trainers en coaches. Maar ook van medespelers met opmerkingen als ‘Ik stond na twee weken alweer in het veld’. Binnen dat krachtenveld moet je als sportfysiotherapeut dus je weg zien te vinden. Dat begint met iedereen mee te nemen in het proces. Door iedereen te informeren. Door kennis te delen. Over de aard van het letsel of de blessure. Over de dilemma’s die spelen. Over de risico’s, de kansen en de mogelijkheden. Over de hersteltermijn. Over geduld. Kortom over het belang van een in alle opzichten zo verantwoord en zo effectief mogelijk Return to Play proces.”

De sporter is de baas

“Dat alles in het besef dat je, hoe professioneel je ook te werk gaat en hoe goed je je vak ook verstaat, je toch altijd niet meer en niet minder dan een adviserende rol hebt. Natuurlijk geef je met volle overtuiging aan wat volgens jou het beste is voor het herstel van een sporter. Natuurlijk maak je ook duidelijk dat jouw keuze voor een bepaalde aanpak mede is ingegeven door contacten met een team van aanpalende specialisten. Denk aan een sportarts of aan een orthopeed. Maar dan nog is er uiteindelijk maar één iemand de baas over het lichaam van de sporter: de sporter zelf!”.