duncan-meuffels.2.jpg
01 augustus 2023

Duncan Meuffels, voorzitter NVA en orthopedisch chirug

“Return to Play begint natuurlijk met het letsel op zich. Dus meestal direct al op het sportveld. Of in de praktijk van de sportfysiotherapeut.

Negen van de tien keer voordat de orthopedisch chirurg in beeld komt. Tegelijk is het voor een optimaal Return to Play traject essentieel dat wij, orthopedisch chirurgen en sportfysiotherapeuten, daarin zo snel en vooral zo goed mogelijk samen optrekken. Complementair zijn aan elkaar. Dus samen de diagnose stellen. Samen de mogelijkheden maar ook de beperkingen waar het gaat om het herstel in kaart brengen. En, heel belangrijk ook, daar in de communicatie richting de patiënt ook heel eenduidig in zijn.”

Sportorthopedisch chirurg
Aan het woord is Duncan Meuffels, sinds eind juni dit jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA) en in het dagelijks leven orthopedisch chirurg aan het Erasmus MC in Rotterdam. Met als overduidelijke (super)specialisatie - hij is betrokken bij The KneeClub) - de knie. En met, hij noemt zich niet voor niets sportorthopedisch chirurg, overduidelijk een sportieve insteek.

“Om door te gaan op dat samen optrekken, dat complementair zijn, dat gaat over het algemeen goed. Multidisciplinair samenwerken, multidisciplinaire spreekuren - zoals wij die in Rotterdam ook hebben - is meer en meer dagelijkse praktijk. Maar wat goed is, kan vrijwel altijd beter. Dus zullen we, orthopedisch chirurgen en sportfysiotherapeuten, over en weer nog meer en nog beter de samenwerking moeten zoeken. Zodat de zorg, die - laten we dat niet uit het oog verliezen - in ons land op een hoog niveau staat, er alleen maar nog beter en beter op wordt. Beter bijvoorbeeld in de zin van nog meer toegesneden op de individuele patiënt. Doen dus - en soms zeker ook laten - wat voor hem of haar het beste is.”

Preventie
Een punt van meer samenwerking zou ook preventie kunnen, misschien wel moeten zijn. Duncan Meuffels weer: “Ook daarin kunnen we elkaar sterker maken. En daarmee de zorg beter. Want in de preventieve sfeer is nog een wereld te winnen. Neem zoiets als sprong en landingstechniek. Als je die bewegingsvorm meer zou implementeren in het bewegingsonderwijs op scholen of in trainingen bij sportverenigingen, dan zou dat, zoals onderzoeken ook aantonen, de kans op voorste kruisbandletsel aanzienlijk verminderen. En daarmee het aantal operaties en revalidatietrajecten aanzienlijk doen dalen. Met alle kostenbesparing van dien.”

Over kosten gesproken, hij zou er erg voor zijn om (sport)fysiotherapie makkelijker verzekerbaar te maken en ja, liefst op te nemen in de zorgverzekering: “Met name voor de amateursporter zou dat een goede zaak zijn. Want het kostenaspect staat nu maar al te vaak een goed herstel in de weg. En maakt het vaak onnodig lang. Met als resultaat ook een vaak onnodig lang arbeidsverzuim. Met alle extra kosten van dien.”

Return to Play specialist
Zoals al eerder gezegd, Return to Play begint in de meeste gevallen bij de (sport)fysiotherapiepraktijk. Duncan Meuffels: “De sportfysiotherapeut is wat mij betreft de Retun to Play specialist. Maar om diens specialisme zo optimaal mogelijk in te vullen zijn wij (en met ons nog tal van andere aanpalende specialisten) er om vanuit ons vakmanschap mee de kaders te schetsen van elk Return to Play traject. Voor het beste resultaat staan we daarin naast elkaar. En als het aan mij ligt gaan wij dat nog meer en meer doen. Ook specifiek vanuit de NVA. Sterker nog, wij zijn als beroepsvereniging al sinds jaar en dag heel bewust en vol overtuiging een toonbeeld van openheid en van kennisdeling. Geen ook maar enigszins complementair specialisme of wij zeggen ‘sluit je bij ons aan’. Hoe meer we met elkaar delen, hoe meer we van elkaar kunnen leren, hoe beter. Voor onze beroepsgroepen. Maar zeker ook voor onze patiënten.”