30 november 2021

Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

De Algemene Ledenvergadering was dit jaar als vanouds gepland voorafgaand aan het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres. Door de  forse stijging van de coronacijfers en de maatregelen van de overheid zijn wij helaas genoodzaakt de ALV nog een keer online te houden. Deze ONLINE ALV zal op 8 december plaatsvinden om 19.30 uur. Leden ontvangen een uitnodiging.

De informatie van de ALV van vorig jaar is hieronder nog in te zien. Het verslag van de laatste ALV vind je in de downloads.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.