23 november 2022

Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering zal eind november2023 plaatsvinden. Leden ontvangen een uitnodiging.

De informatie van de ALV van vorig jaar is hieronder nog in te zien.

 

Vergaderstukken ALV NVFS van 2022

Om onderstaande stukken in te kunnen zien moet je lid zijn van de NVFS en inloggen op de website.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.