23 november 2022

Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

De Algemene Ledenvergadering zal op 23 november 2022 plaatsvinden om 19.30 uur. Leden ontvangen een uitnodiging. De informatie van de ALV van vorig jaar is hieronder nog in te zien.

De laatste 2 jaar moesten we vanwege de corona noodwet onze ALV online organiseren. Daarom mochten we ook digitaal stemmen. Nu de noodwet niet meer van kracht is, is ons huishoudelijk reglement weer leidend. En dat staat digitaal stemmen op onze ALV niet toe. Omdat we dit niet meer van deze tijd vinden, stellen we voor ons huishoudelijk reglement op dat punt te wijzigen.

In de u eerder toegestuurde convocatie zijn de punten 2. en 3. Ingekomen stukken - Mastereis 2025 en Tweede termijn Bart van de Wiel - secretaris niet vermeld. Daarom hierbij een aangepaste agenda.

 

Algemene Ledenvergadering 23 november 2022

U en al uw NVFS-mede leden maken onze vereniging. Met als ´bindmiddel´ onze passie om sporters na een blessure zo goed mogelijk weer terug op het veld te krijgen.

Wat onze vereniging ook bindt: de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Want daar kijken we niet alleen terug op wat er in 2021 beleidsmatig allemaal is gebeurd, we kijken vooral vooruit en delen met u onze plannen voor de komende jaren. 

Dat alles natuurlijk inclusief het financieel verslag over 2021 en de begroting voor 2023. 

Programma:
19.30 uur       Algemene Ledenvergadering NVFS
21.00 uur       Afsluiting

Locatie:

  • KNGF-kantoor
  • Stadsring 159B
  • Amersfoort

Hoe meer zielen, hoe meer binding, hoe meer vruchtbare discussie, hoe levender uw en onze NVFS. Dus: meld u aan! Dat kan via de portal of via www.mijnkngf.nl. Daar klikken op ´Scholingen´, in het zoekvenster zoeken op ´NVFS´, klikken op ALV en u inschrijven.   

Mocht u 23 november aanstaande helaas niet kunnen, dat kunt u wel gebruikmaken van het machtigingsformulier. Kwestie van downloaden van onze website of aanvragen via [email protected]. Alle vergaderstukken kunt u vanaf 16 november 2022 downloaden.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.