23 juni 2023

Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. De volgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 30 november of 1 december 2023.

Vergaderstukken ALV NVFS van 20 juni 2023

Om onderstaande stukken in te kunnen zien moet je lid zijn van de NVFS en inloggen op de website.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFS beschikbaar.