15 augustus 2016

Geschiedenis NVFS

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg behartigt al 40 jaar de belangen van fysiotherapeuten die in de sport werken.

Historie

Een werkgroep van fysiotherapeuten die frequent sporters met blessures zagen, deed onder begeleiding van een sportarts veel aan deskundigheidsbevordering. Toen deze werkgroep in 1981 inmiddels uit meer dan 150 leden bestond, is besloten de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg op te richten. Het werd een van de eerste beroepsinhoudelijke verenigingen. De vereniging behartigt de belangen van deze groep fysiotherapeuten en ondersteunt de kwaliteitsbevordering.

Vanuit de cursussen onder hoede van de Nederlandse Sport Federatie te Papendal is via een tweejarige post-HBO opleiding en de verplichte na- en bijscholingen van zittende sportfysiotherapeuten de opleiding inmiddels geƫvolueerd tot een 3-jarige post-HBO Masteropleiding Sportfysiotherapie (MOS).

Inmiddels is de NVFS een erkende beroepsinhoudelijke vereniging met een eigen deelregister in het Centraal Kwaliteitsregister en met een eigen beroepsprofiel.