3-bart-van-de-wiel.jpg
24 oktober 2022

Bart van de Wiel / NVFS-secretaris

Hoe levendiger de vereniging hoe beter!

“Meer en meer een vereniging worden, een levendige vereniging, ja, dat is mijn ideaal. Want hoe levendiger de NVFS, hoe beter. Levendiger in de zin dat leden niet alleen op papier lid zijn, maar echt actief en betrokken. Leden dus die van zich laten horen, hun mening geven, met ideeën komen. Zodat er vruchtbare discussies ontstaan. Waaruit goede plannen voortkomen. 

Tja, ik kan het niet helpen, heb ik van huis uit meegekregen: als je lid bent van een vereniging leun je niet alleen achterover, maar doe je actief mee. Want dat is toch de essentie van een vereniging, dat je dingen samen doet. Met elkaar, voor elkaar. Om samen steeds betere voorwaarden te scheppen om te kunnen doen wat wij het liefst doen: sporters weer zo goed mogelijk terug in het veld krijgen.

Een bloeiend en boeiend verenigingsleven is daarvoor een belangrijke, zeg maar gerust doorslaggevende factor. Want als vereniging sta je sterker. En maak je elkaar, jezelf en daarmee ons hele vakgebied sterker!”

Zin om (mee) te besturen?

Denk je nu, ja, lijkt mij wel wat, NVFS-bestuurslid! Wat let je dan om contact op te nemen met Bart via [email protected].

Bart van de Wiel / secretaris stelt zich voor

“Ik ben in 2002 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut. Drie jaar later heb ik mij gespecialiseerd tot allround sportfysiotherapeut. En dat ben ik nog steeds.

Vol overgave. Ook dus toen ik 2018 een telefoontje kreeg van de toenmalige NVFS-voorzitter. Met het verzoek of ik hem wilde opvolgen. Omdat ik toen nog geen bestuurlijke ervaring had, leek die stap mij wat al te ambitieus. Maar bestuurslid werd ik toen wel.”