stefan-janssen.jpg
26 februari 2024

Stefan Janssen / NVFS bestuurslid

Nadat ik op 29 november 2023 benoemd ben als nieuw bestuurslid van de NVFS en per 1 januari jl. Marloes en René opgevolgd heb, wordt het hoog tijd om mezelf voor te stellen aan iedereen!

Ondertussen is het al 17 jaar geleden dat ik de bacheloropleiding Fysiotherapie heb afgerond wat ik een vervolg heb gegeven door het afronden van de masteropleiding Sportfysiotherapie bij Hogeschool Utrecht in 2012. Een groot gedeelte van mijn loopbaan heb ik het werken als praktiserend sportfysiotherapeut in de eerste en tweede lijn (loondienst, praktijkeigenaar, consultant) gecombineerd met mijn werkzaamheden bij de masteropleiding Sportfysiotherapie Hogeschool Utrecht.

Mijn visie als praktiserend sportfysiotherapeut kenmerkte zich door het continue centraal blijven stellen van de cliënt met zijn of haar gezondheidsvraagstuk en hulpvraag in de sportcontext, het hanteren van de ‘exercise is medicine’-gedachte, het inzetten van technologische middelen ter ondersteuning van analyses en het stimuleren van zelforganisatie waarbij de cliënt de regie en verantwoordelijkheid heeft in het bereiken van het gewenste resultaat. Mijn handelen onderbouwde ik met name vanuit fundamentele kennisthema’s waarbij mijn vergevorderde interesse voor motorisch leren (‘skill development’) vaak terug te zien was in het klinisch handelen.

Door een combinatie van werken in de praktijk en werken bij een kennisinstituut heb ik onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar kunnen verbinden en als professional een identiteit kunnen ontwikkelen. Mede hierdoor heb ik mooie samenwerkingen aan kunnen gaan en kennis kunnen delen met collega’s binnen verschillende netwerken.

Vanaf 2020 ben ik mijn werkzaamheden als praktiserend sportfysiotherapeut gaan verminderen en heb ik mijn werkzaamheden bij Hogeschool Utrecht mogen uitbreiden. Dit onder meer in de rol als MT-lid van het Instituut voor Bewegingsstudies en hoofd (leidinggevende) van de masteropleiding Sportfysiotherapie. Sinds februari 2023 heb ik de praktijk volledig verlaten en werk ik dagelijks aan het verbeteren van zorg door aan de voorkant bij te dragen aan het opleiden van kritische, reflectieve en innovatieve professionals. Want dat is wat we mijns inziens nodig hebben in een tijdperk waarin we met elkaar de opgave hebben om de (sport)zorg weer gezond te maken; kritische, reflectieve en innovatieve sportfysiotherapeuten die aan de tekentafel staan bij het vernieuwen van het zorglandschap en zichzelf met een sterke identiteit profileren als belangrijke partner in de sportzorg.

Want als sportfysiotherapeuten beschikken wij over unieke competenties en een onderscheidend vermogen waar we trots op moeten zijn! Mijn ambitie is dan ook om met een toekomstbestendige en sterke, beroepsinhoudelijke vereniging de partner en vertegenwoordiger te zijn van en voor alle sportfysiotherapeuten in Nederland. Vanuit mijn rol als bestuurslid van de NVFS wil ik bijdragen om de Sportfysiotherapie de toekomstige waardering te geven die het verdient. Mijn taken en verantwoordelijkheden zullen hierbij met name verbonden zijn aan de portefeuille beroepsinhoud, onderwijs en innovatie.

Vanzelfsprekend neem ik alle mooie ideeën en innovatieve oplossingen voor vraagstukken van NVFS-leden graag mee in mijn uitwerkingen, ik ga dus ook graag in gesprek met jou over ons mooie beroep wanneer het moment daar is, tot snel!