23 januari 2024

Algemene Ledenvergadering 2023

Op onze ALV stonden 3 belangrijke punten op de agenda:

  1. Mastereis herregistratie:
    Na de eerdere ledenraadpleging in 2023 werd op de ALV gestemd over het al dan niet handhaven van de mastereis herregistratie deelregister Sport. Er werd door de leden besloten af te zien van deze verplichte master voor herregistratie. Hierdoor kunnen alle sportfysiotherapeuten die nu al geregistreerd zijn in het deelregister Sport hun registratie behouden. Voor collega’s die zich nieuw willen registreren in het deelregister Sport (registratie) blijft de mastereis wel bestaan.
  2. Afscheid bestuursleden
    Tijdens de ALV namen we afscheid van René Polman en Marloes van Lierop als bestuursleden van de NVFS. Zij hebben zich beiden 8 jaar ingezet voor de sportfysiotherapie in het algemeen en de sportfysiotherapie in het bijzonder. Interviews over hun tijd als bestuurslid vind je hier voor Rene Polman en hier voor Marloes van Lierop.
  3. Nieuwe bestuurder:
    Waar mensen vertrekken komen er ook weer nieuwe mensen. We zijn heel blij dat we Stefan Janssen bereid hebben gevonden het bestuur te komen versterken. Stefan gaat zich richten op beroepsinhoud, onderwijs en innovatie.  Meer over Stefan en zijn passie voor sportfysiotherapie en onderwijs lees je hier