pexels-karolina-grabowska-4506168.jpg
28 juni 2021

Beroepsprofiel Sportfysiotherapie

Het eerste Beroepsprofiel Sportfysiotherapeut (BP-SF) verscheen in 2007.

Door    maatschappelijke    en    beroepsinhoudelijke    ontwikkelingen    werd    in 2014    op    verzoek    van    het    Koninklijk    Nederlands
Genootschap    Fysiotherapie    het    Beroepsprofiel    van    de    Algemeen    Fysiotherapeut    (BP-AF) vernieuwd. 

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een moderne sportfysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Nieuwe beroepsprofiel

 Tijdens de ALV van de NVFS op 28 november 2018 is het nieuwe beroepsprofiel geaccordeerd door de leden.