Voor het bevorderen van de kwaliteit en de belangen van onze leden

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg is de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, werkzaam in de sport. Ze is opgericht in 1981 als een van de eerste beroepsinhoudelijke verenigingen voor fysiotherapeuten. De NVFS maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Subthema's

Speciaal voor de leden
Speciaal voor de leden

De NVFS ontwikkelt op dit moment een aantal producten voor de leden. De producten zijn bedoeld om de leden van de NVFS beter te positoneren in het huidige zorglandschap.

Lees verder