Beleidsbijeenkomsten

30 november 2024
Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt ieder jaar in november gehouden.

Lees verder
23 januari 2024
Algemene Ledenvergadering

In onze Algemene Ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. De ALV wordt gehouden in november van het lopende jaar.

Lees verder