14 maart 2019

Producten voor sportfysiotherapeuten

De NVFS ontwikkelt op dit moment een aantal producten voor de leden. De producten zijn bedoeld om de leden van de NVFS beter te positoneren in het huidige zorglandschap.

NVFS-app

De NVFS houdt je via de app op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Je kunt de app uploaden via de Appstore of Playstore.