20 juni 2016

Sportzorg Alliantie

Op 10 mei 2016 hebben diverse sportzorgpartners, waaronder Bart Smit namens de NVFS, de intentieverklaring voor de Sportzorg Alliantie ondertekend. Goed georganiseerde (para)medische zorg in de sport is binnenkort niet meer alleen weggelegd voor de topsporter, maar voor iedereen.

Samen naar optimale sportzorg

Cees-Rein van den Hoogenband, chefarts NOC*NSF, benadrukte op het moment van ondertekening dat het van enorm belang is dat de (para)medische zorg rondom sporters goed georganiseerd is. “Binnen de topsport is er een natuurlijke verbintenis gekomen tussen de diverse sportzorgverleners. De topsporter krijgt hierdoor de best mogelijke zorg. De sport(para)medische zorg voor de topsporter moet eigenlijk een voorbeeld zijn voor de (para)medische zorg voor iedereen die aan sport en bewegen doet of wil gaan doen."

Met de Sportzorg Alliantie kunnen in de toekomst alle sportzorgverleners vanuit één centraal punt met elkaar samenwerken en communiceren,  waardoor de sportzorg door heel Nederland naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau wordt getrokken.


De ondertekenaars zijn:

  • Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
  • Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)
  • Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN)
  • Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN)
  • Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten (NVVSP)
  • Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijlprofessionals (NBLP)