29 augustus 2018

NVFS partners

De NVFS kent een groot aantal belangrijke partners waarmee we nauw samenwerken.

Onze partners op een rij


Sportkoepel NOC*NSF

Een belangrijke schakel naar de sportbonden van Nederland maar ook als het gaat om topsportmedisch beleid. NOC*NSF maakt ook onderdeel uit van de sportzorgalliantie.

Website: www.nocnsf.nl


VeiligheidNL

Voormalig Consument & Veiligheid. Behartigt alles wat met sportblessurepreventie te maken heeft. Een belangrijke partner als het gaat om incidentiecijfers en statistieken over blessures, risicovolle sporten, meest getroffen lichaamsdelen en geraadpleegde behandelaars.

Websites: www.veiligheid.nl en www.voorkomblessures.nl 


VSG - Vereniging voor Sportgeneeskunde

Partner in diverse projecten als Regionalisatie Ketenkwaliteit, Topsport Medische Samenwerking en het VSG congres. De VSG maakt ook onderdeel uit van de sportzorgalliantie.

Websites: www.sportgeneeskunde.com en www.sportzorg.nl

 

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Website. https://scopie.org/site/

De NVA werkt aan het verbeteren van kennis en kundigheid van de artroscopische chirurgie en brengt collega’s op een open en laagdrempelig platform bijeen. Onze missie is een sterke professionalisering en profilering van het vak en de beroepsgroep.

 

Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie (NVOT) is een werkgroep van de NOV. De doelstellingen van de NVOT zijn het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

Website. www.nvot.nl

 

Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland

De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant-)gipsverbandmeesters en aangeslotenen.
Zij is op 1 juni 1990 ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG), opgericht in 1964 en de Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel (NVGP), opgericht in 1979.

Website. www.vgned.nl

 

College van Clubartsen van Consulenten

Het CCC ondersteunt de belangen van de artsen betaald voetbal. De artsen betaald voetbal bieden medische zorg aan de beroepsvoetballers  aangesloten bij de betaald-voetbalorganisaties (BVO’s) in Nederland. 

Website. www.sportgeneeskunde.com/college-van-clubartsen-en-consulenten

 

Nederlandse Genootschap voor Sportmassage

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de leden-, branche- en examenorganisatie van en voor alle sport- sportzorg en wellnessmasseurs in Nederland.

Website. www.ngsmassage.nl