18 januari 2022

Opleidingen Master Sportfysiotherapie

Er zijn diverse opleidingen voor de master sportfysiotherapie.

De master opleidingen

Het meest recente overzicht van opleidingen die toegang geven tot het deelregister sportfysiotherapie vind je in het document "KRF NL Opleidingen geldig voor Deel- en Aantekeningenregisters"op KRF NL.