10 april 2024

Kwaliteitskader

De KNGF leden hebben een krachtig signaal gegeven door het kwaliteitskader af te wijzen en een motie van wantrouwen tegen het KNGF bestuur op de agenda te zetten. 

Als NVFS bestuur zagen we ook de onzekerheden en onduidelijkheden waarmee het kwaliteitskader nog omgeven was. Samen met de andere BI’s hebben we hierop zo veel mogelijk geprobeerd bij te sturen.
 
Wij zijn voorstander van het moderniseren van het kwaliteitsbeleid. Te meer omdat we ons al tijden sterk maken om SKF en KNGF gezamenlijk te laten functioneren, waarmee de beroepsgroep weer één sterk gezicht krijgt naar externe partijen. Inmiddels is duidelijk dat de fusie op dit moment van de baan is.

Deze ontwikkelingen raken de kern van onze missie: de belangenbehartiging van sportfysiotherapeuten in het algemeen en onze leden in het bijzonder. De afwijzing van het kwaliteitskader brengt het risico van stilstand met zich mee, in een zorgsector die onder druk staat. Tegelijk zien we ook veel leden de stap naar het SKF maken, wat invloed heeft op onze ledengemeenschap. Dit vraagt van ons een periode van reflectie en tegelijkertijd leiderschap over hoe we het beste de belangen van de sportfysiotherapeut kunnen dienen en verbeteren in de toekomst. Een belangrijke vraag daarbij is of we dit in de huidige structuur binnen het KNGF kunnen realiseren. We zullen deze en andere vragen de komende tijd actief met jullie en andere relevante partners bespreken om samen de weg naar de toekomst uit te zetten. 

Roept dit bericht vragen of onduidelijkheden op of wil je hier iets over kwijt, mail dan gerust naar  [email protected].