19 juni 2024

De Sportfysiotherapeut 2030

Door alle ontwikkelingen in de fysiotherapie en het zorglandschap was het ook voor de NVFS tijd om te reflecteren op het vak sportfysiotherapie en op hoe we ons vak de komende jaren zien ontwikkelen.

Dat toekomstbeeld kunnen we niet compleet maken zonder de input van onze leden! We willen jullie daarom van harte uitnodigen voor een online bijeenkomst “De Sportfysiotherapeut 2030” op 4 juli aanstaande.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we onze toekomstschets met jullie delen en willen we zoveel mogelijk input ophalen om de toekomstvisie verder in te kleuren.

Meer informatie en aanmelden