19 juli 2023

SKF en KNGF: van samenwerken naar samengaan

Achter de schermen wordt hard samengewerkt aan het tot stand komen van het kwaliteitshuis. SKF en KNGF werken daarbij samen om ‘ the best of both worlds’ goed te laten functioneren.

Het NVFS bestuur staat positief tegenover deze samenwerking en daarmee ook positief tegenover het kwaliteitshuis.