Beroepsprofiel Sportfysiotherapie

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde compententies en vaardigheden van een moderne sportfysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Nieuwe versie

Onderstaande conceptversie juni 2016 van het nieuwe beroepsprofiel sportfysiotherapeut dient als actuele leidraad voor het beroepsprofiel totdat het nieuwe beroepsprofiel van kracht is.
Het nieuwe beroepsprofiel bevindt zich momenteel in de eindfase van ontwikkeling. De verwachting is dat het nieuwe beroepsprofiel eind 2018 begin 2019 van kracht zal zijn. Tijdens de ALV van de NVFS op 28 november 2018 zal het nieuwe beroepsprofiel ingebracht worden.

NVFS Beroepsprofiel 2016 (PDF - 1,2MB)

Trefwoorden: