3-marloes-van-lierop.jpg
24 oktober 2022

Marloes van Lierop / NVFS bestuurslid

¨Van belangen behartigen naar meer kennisdeling in de keten¨

“Het zit misschien wel een beetje in de aard van het beestje en hoe de zorg georganiseerd is. Als sportfysiotherapeut in de eerste lijn ben je de meeste tijd één op één op één bezig met je patiënt. Een spontaan overleg met je collega kan dan alleen in de pauze of door deze even weg te roepen bij een andere patiënt. Natuurlijk zijn er structureel geplande praktijkoverleggen, maar dat is toch weer anders dan dagelijks samenwerken. Ook vanuit de verwijzers is het vaak zelf informeren wat er uit het consult of onderzoek van de patiënt is gekomen. Factoren zoals de AVG en de huidige bekostigingssystematiek werken hierin niet mee. Een soepele samenwerking in de sportmedische keten blijft een uitdaging, is mijn ervaring.

Tegelijk zijn er natuurlijk tal van ontwikkelingen in ons vakgebied gaande waarbij het, vooral in het belang van de patiënt en met het oog op een zo optimaal mogelijk Return to Play, juist draait om kennisdeling, om samenwerking. Binnen, maar zeker ook buiten ons vakgebied.

We hebben daar als NVFS zelf ook initiatieven voor genomen. En we zullen die blijven nemen. Vanuit de overtuiging dat we niet alleen een belangenbehartiger zijn, maar ons meer en meer zullen moeten toeleggen op kennisdeling en samenwerking. Waardoor ons vakgebied over de hele linie aan kwaliteit wint. En waardoor de sportfysiotherapie steeds duidelijker zijn rol, zijn toegevoegde waarde in de zorgketen met recht kan en mag opeisen.

Maar ja, ik weet ook uit mijn eigen praktijk hoe krap wij allemaal in onze tijd zitten. Dus ik begrijp maar al te goed dat niet iedereen zit te springen om, naast het dagelijkse praktijkwerk, nog meer kennisdeelachtige bijeenkomsten. Toch is dat volgens mij richting de toekomst van ons vakgebied en daarmee van de NVFS onze belangrijkste opgave: (nog) meer samenwerking, (nog) meer kennisdeling tussen de collega´s over de volle breedte van de fysiotherapie en met specialisten uit aanpalende medische sectoren.”

Zin om (mee) te besturen?

Denk je nu, ja, lijkt mij wel wat, NVFS-bestuurslid! Wat let je dan om contact op te nemen met Marloes via [email protected] of 06-26643922.

Marloes van Lierop / kwaliteitsborging en communicatie stelt zich voor

“Tussen 2009 en 2015 was ik al actief voor de vereniging. Als regiocoach, wat later regio ambassadeur werd, heb ik samen met collega Bart van de Wiel, de VSG en de NGS diverse symposia georganiseerd in onze regio Gelderland.

Toen de mogelijkheid zich voordeed lid te worden van het NVFS bestuur, pakte ik die met beide handen aan. Veel gewerkt, meegeschreven ook aan ons beroepsprofiel. Zodat we ons als vakgebied gerichter kunnen profileren. In het verlengde daarvan ook veel gedaan aan kwaliteitsborging en, natuurlijk, verbetering van ons vakgebied.”