22 januari 2019

Beroepsprofiel Sportfysiotherapie

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een moderne sportfysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen voor de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Nieuwe beroepsprofiel

Tijdens de ALV van de NVFS op 28 november 2018 is het beroepsprofiel geaccordeerd door de leden.

Beroepsprofiel Sportfysiotherapeut 2018