msg-1.png
05 oktober 2023

Webinar 'I-RECOVER project chronische duizeligheid op 5 oktober 2023

De lezingen zullen afwisselend worden gepresenteerd door Há Ngo, promovendus huisartsgeneeskunde betrokken bij het iRECOVER project en door Bart Zwaneveld, manueel en orofaciaal fysiotherapeut.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen: 

  • Duizeligheid en het vestibulair systeem
  • Vestibulaire revalidatie
  • Vertigo Training
  • Rol van de fysiotherapeut

Met het I-RECOVER project is Vertigo Training, een online behandeling voor mensen met chronische duizeligheid, beschikbaar gesteld. Echter zal deze online training niet voor elke patient met chronische duizeligheid een oplossing bieden. De huisartsen bieden deze mogelijkheid aan als eerste stap in de behandeling in plaats van medicatie. Voor de fysiotherapeut is een rol weggelegd om mensen die deze online training hebben gevolgd en meer begeleiding nodig hebben dat aan te bieden.

De fysiotherapeut zal daarvoor kennis moeten hebben van duizeligheid, het vestibulair systeem, de vestibulaire revalidatie en vertigo training. Indien nodig kan door de huisarts of fysiotherapeut een in duizeligheid gespecialiseerde fysiotherapeut worden ingeschakeld. In deze webinar zal worden ingegaan op welk moment de gespecialiseerde fysiotherapeut in beeld komt. 

Gratis voor MSG leden (NVMT, NVFS, NVOF, NFP, NVBF).

Lees meer en aanmelden