07 december 2023

De cursus Motorisch leren in de sportcontext in een notendop - 7 december 2023

Wil jij jezelf verder bekwamen in het effectief coachen van (geblesseerde) sporters met een ‘ecological dynamics’ benaderingswijze als onderlegger? Aan de hand van deze benaderingswijze en een klinisch vraagstuk werken we toe naar een effectieve toepassing van de ‘Constraints Led Approach’ in de klinische setting!

Meer informatie