01 november 2023

Opleiding Topsportfysiotherapie, start november 2023

Opleiding Topsportfysiotherapie op de Hogeschool Rotterdam, locatie Rochussenstraat. Tijdens deze avond wordt verdere informatie verschaft over deze variant op de reguliere master Sportfysiotherapie.

Je kunt je ter plekke ook inschrijven. Mocht je vooraf al wat vragen hebben, mail die dan gerust aan ons. De bijeenkomst wordt overigens ook digitaal opgenomen.

 

Kenmerken van de variant Topsportmaster zijn o.a.:

 • Geschikt voor alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de sport en topsport dan wel daarin willen participeren.
 • Geen toelatingseisen
 • Diverse onderwijsvormen: fysiek, digitaal en hybride
 • 1x per 2 weken op maandag fysieke lessen tussen 15.00-21.00 uur
 • Accent op voetbal en topsport
 • Gewenste topsportaspecten op gebied van docenten, locaties, stage adressen etc. gaan deel uitmaken van de opleiding
 • Congressen (2x per jaar) van de Fysiotherapeuten Betaald Voetbal (VFBV) zijn
 • onderdeel van de opleiding.
 • Duur 3 jaar, maar extra jaar is mogelijk (kosteloos)
 • Intentie is start november 2023 bij aanmelding van minimaal 20 deelnemers voor 1-6-2023.
 • Kosten € 20.500,--

 

Mail naar: [email protected] / [email protected]