Indienen abstract voor het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres

23 aug 2019
Sport, Bewegen en Gezondheid Donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019

Meer informatie

De congrescommissie van het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres nodigt u uit om een abstract in te dienen voor het houden van een mondelinge voordracht of een posterpresentatie op het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres, donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019. De onderwerpen hiervan dienen te vallen binnen het ruime domein van sport, bewegen en gezondheid. Hieronder vallen zowel rapportages van wetenschappelijk onderzoek en doctoraal scripties als ook case-reports.

Lees verder

Trefwoorden: