Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

25 apr 2019
“Opruimactie” NVFS-zaken? Stel ze ter beschikking aan ons NVFS-archief in Urk!

SGF en NVFS

Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland biedt onderdak aan drie instellingen die samen een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum vormen. Het fungeert tevens als platform voor de niet-universitaire beoefening van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de paramedische vakken.

Onze NVFS, opgericht in 1981, is uitgegroeid tot een stevig bolwerk van Sportfysiotherapeuten, die met veel sportzorginstanties samenwerken en beleid bepalen en ook in wetenschap hun bijdrage leveren.

Bij het SGF (Stichting Geschiedenis Fysiotherapie) is sinds 2 jaar ook de NVFS betrokken en wij vinden het belangrijk dat vele NVFS-zaken bewaard zullen blijven. Op dit moment hebben wij al documentatie, foto’s, sportrelevante boeken e.d van collegae Sportfysiotherapeuten in de collectie. Echter wij zijn op zoek naar nog meer documentatie. Waarschijnlijk zijn er onder u nog oud collegae en nog praktiserende Sportfysiotherapeuten, die documentatie, boeken, foto’s e.d. van de NVFS in hun bezit hebben.

Mocht u bij een “opruimactie” deze NVFS-zaken tegenkomen, dan zouden wij het erg prettig vinden dat u dit niet weggooit, maar ter beschikking wilt stellen aan ons NVFS-archief in Urk.

Met vriendelijke groet,

Dick Zaanen
(NVFS-sportfysiotherapeut)
dczaanen@gmail.com

 

Trefwoorden: