Algemene Ledenvergadering NVFS 2020

Datum:26 november 2020
Organisator: NVFS
Type: Ledenbijeenkomst
Locatie:
Volgt
Het NVFS bestuur gaat de mogelijkheid tot het digitaal bijwonen van de ALV onderzoeken.

Geen Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres

De ALV van de NVFS vindt traditioneel plaats de avond vóór het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres.

Nu dit congres niet doorgaat en in het kader van (mogelijke) Corona beperkingen voor het fysiek bijeenkomen, onderzoeken wij de mogelijkheid tot het digitaal bijwonen van de ALV op donderdag 26 november. De mogelijkheid hangt mede af van de statutaire gronden, de betrouwbaarheid van het digitale stemmingsproces en de kosten die dit met zich meebrengt. 

Trefwoorden: