Capita Selecta lezing: Prognose, predictiemodellen en subgroepen in de diagnostiek en behandeling van de lumbale wervelkolom

Datum:28 november 2019
Organisator: MSG Science Netwerk Fysiotherapie & Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences
Type: Scholing
Accreditatie: in aanvraag
Locatie:
VU, Amsterdam
door prof. dr. Raymond Ostelo en dr. Adri Apeldoorn

Inhoud

Lage rugpijn komt veel voor en vele mensen consulteren hiervoor de (gespecialiseerde) fysiotherapeut.

Het blijkt dat de fysiotherapeutische diagnostiek en de behandeling van mensen met rugpijn complex is. Het principe “one fits all” is hier zeker niet van toepassing. Bij het onderzoek naar het effect van behandeling bij lage rugpijn is getracht subgroepen te classificeren die gemiddeld beter of slechter reageren op een specifieke  behandeling. Ook is veel onderzoek verricht naar prognostische factoren die van belang kunnen zijn om het beloop van een behandeling in te kunnen schatten of richting te geven aan de behandeling (START-back tool).  In deze Capita Selecta lezingen zal worden ingegaan op het onderzoek dat tot nu toe verricht is op dit domein.

Trefwoorden: