27 oktober 2023

Landelijke Voortgangstoets Fysiotherapie

Zes opleidingen fysiotherapie hebben gezamenlijk de Landelijke Voortgangstoets fysiotherapie ontwikkeld.

De werkgroep nodigt zowel fysiotherapeuten zonder als met een verbijzondering uit om deel te nemen aan deze toets.
Na afloop zie je direct de resultaten. De scores worden anoniem verwerkt.

Lees meer en schrijf je in