19 juli 2023

Update Master-eis

In najaar 2023, tijdens de ALV, zullen de leden daarover stemmen.

Per 1 januari 2025 niet master-opgeleid? We zien twee scenario’s:

Handhaving van de master-eis als herregistratie-eis per 2025
Dit betekent dat alle sportfysiotherapeuten die niet aan de eis voldoen, per 1 januari 2025 uit het register worden geschrapt.

‘Uitsterfconstructie’

Dit houdt in dat alle sportfysiotherapeuten die nu in het deelregister sportfysiotherapeut van het KRF NL en het SKF staan ingeschreven, per 1 januari 2025 ingeschreven kunnen blijven, mits zij voldoen aan de nascholingseisen, waarbij de master-eis als herregistratie-eis vervalt. Door natuurlijk verloop, bijvoorbeeld door een praktijkbeëindiging of het uittreden uit het vak, zullen de niet-masters uiteindelijk uit het deelregister verdwijnen.

Omdat het onze hele beroepsgroep raakt, betrekken we graag zo veel mogelijk sportfysiotherapeuten, ook niet-leden, bij deze beslissing. Daarom kunnen alle sportfysiotherapeuten die geregistreerd staan bij KRF NL en SKF deelnemen aan deze online raadpleging.
De uitkomsten vormen een advies voor het bestuur van de NVFS om hierover beleid op te stellen en aan de ALV voor te leggen.