16 juni 2023

Master-eis / digitale ledenraadpleging

Zoals je in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen, hebben we van verschillende leden de vraag gehad hoe wij omgaan met de master-eis.

Aangezien dit een belangrijk onderwerp is voor onze leden, willen we zo breed mogelijk inventariseren hoe jullie tegen deze materie aankijken.
Daarom houden we hierover binnenkort een digitale ledenraadpleging. Hou dus je mailbox goed in de gaten en geef (dat is belangrijk!!!) je mening.

Op de ALV van 20 juni staat de master-eis als informeel punt op de agenda. Een eventueel besluit over dit onderwerp wordt op zijn vroegst pas genomen op de najaarsvergadering.

Lees ook het artikel Ledenraadpleging maart 2023.