31 maart 2023

Save the date: EXTRA Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 juni 2023

Op deze vergadering vragen we de leden in te stemmen met het nieuwe beroepsprofiel (BP). Omdat het BP van de algemene fysiotherapie is vernieuwd en de profielen van de BI’s daar niet meer helemaal bij aansloten, maar ook om een betere afstemming te krijgen tussen de beroepsprofielen van de verschillende verenigingen, is gewerkt aan een update van ons profiel.

Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd. Het definitieve document krijgen jullie uiteraard met de vergaderstukken.

Daarnaast willen we deze extra ALV gebruiken om nogmaals met jullie van gedachten te wisselen over de mastereis voor herregistratie. In een latere ALV zullen we hierover een besluit voorleggen.

Kortom: meer dan genoeg redenen om de avond van 20 juni vrij te houden voor onze extra ALV!!