pexels-jessica-monte-1103242.jpg
21 december 2021

Statement NVFS: benutten sportmogelijkheid van essentieel belang

Sporten hoort erbij De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS) onderstreept het belang te blijven sporten gedurende de verlenging van de avondlockdown.

We weten allemaal dat sporten een positief effect heeft op de gezondheid. Het zorgt ervoor dat je gezond blijft van lichaam en geest. Sport biedt heel veel mensen plezier, het houdt je lichaam fit  en het draagt bij aan de ontwikkeling van jong en oud. Sport biedt immers uitdagingen op lichamelijk, motorisch en mentaal gebied. Ook stimuleert het samenwerking. Erg leerzaam dus! Niet te vergeten dat sport gewoonweg onderdeel uitmaakt van het levensgeluk van heel veel mensen. Regelmatig blijven sporten om de positieve effecten van sport op de gezondheid te kunnen behouden; dan is het uiteraard van belang om regelmatig te kunnen blijven sporten. Één keer per week is daarvoor bijna altijd onvoldoende. Het instellen van de avondlockdown beperkt de mogelijkheid gedeeltelijk of volledig voor veel mensen om regelmatig te sporten, met name voor jonge kinderen.

Het bestuur NVFS benadrukt dat de functie van sport, zoals bovenstaand vermeld, van essentieel belang is en doet een beroep op ieder die in de gelegenheid is sporten binnen de overheidsmaatregelen mogelijk te houden voor jong en oud. Hierbij kun je denken aan scholen die hun rooster aanpassen, zodat jeugd de mogelijkheid heeft overdag te trainen, werkgevers die flexibele werktijden aanbieden, sportverenigingen die zoeken naar mogelijkheden voor het gebruik van hun accommodatie binnen de daartoe toegestane tijden.

Blessures voorkomen
Het doen van competitie zonder trainingsmogelijkheid biedt een extra risico op blessures. De lockdown van de winter in 2020 heeft voor veel sporters al tot een teruggang geleid van de belastbaarheid. De ingestelde avondlockdown beperkt de mogelijkheid tot sporten, waardoor inmiddels 25% van de sporters (tijdelijk) is gestopt met sporten en een nog groter gedeelte minder momenten sport en een andere bewegingsvorm verkiest. Deze ontwikkelingen leiden tot verdere afname van de fysieke fitheid voor de sport die regulier beoefend wordt. Op het moment dat trainingen en wedstrijden worden hervat, is het startniveau van de vijf grondmotorische eigenschappen, te weten kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie afgenomen in belastbaarheid. Het is reëel te verwachten dat hierdoor blessures, zoals voorste kruisband letsel, enkelverzwikking, spierscheuren, peesblessures, eerder zullen optreden. Om blessures te voorkomen doe je er dus ook goed aan te blijven sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Lees hier meer informatie over het voorkomen van blessures na Coronatijd. 

Wij wensen ieder wijsheid en sportiviteit toe in deze tijd!

Bestuur NVFS