05 november 2021

In Memoriam Rolf Wagenaar

Ons bereikte het trieste nieuws dat Rolf Wagenaar, oprichter, oud-voorzitter (1991-1994) en erelid van de NVFS op 31 oktober jl. is overleden. Namens de NVFS schreef Ferdi Kramer, oud-voorzitter en opvolger van Rolf, onderstaand

In Memoriam

 

Rolf Wagenaar

Oud-voorzitter van onze vereniging, lange tijd de ambassadeur van “zijn club”, zoals hij de NVFS noemde. Loyaal en altijd enthousiast over sportfysiotherapie, wat hij intern, maar ook extern uitgedragen heeft.

De toegevoegde waarde van de NVFS binnen de Sportgezondheidszorg was voor hem vanzelfsprekend om de sportfysiotherapeuten maximaal te ondersteunen en hun belangen te behartigen. Tegenstrijdige overwegingen waren vaak bepalend. Hij wilde en kon bijdragen aan stabiliteit en tevredenheid door het overbruggen van het verschil tussen wat wenselijk en haalbaar was.

Als veerkrachtige onderhandelaar en netwerker, maar eveneens als bemiddelaar, was hij een effectieve diplomaat. De zin “jij doet altijd dat en dat'' was niet in zijn woordenboek te vinden... integendeel… hij vroeg open “wat kunnen we samen doen om situatie XY te vermijden'‘.

Rolf zei nooit zomaar iets. Hij had duidelijke standpunten die geloofwaardig en betrouwbaar waren. Als mens was hij een aangename collega sportfysiotherapeut, die in de dagelijkse omgang samen met allen die hem kenden steeds zichzelf bleef met het oog op de gemeenschappelijke interesse.

Rolf was de grondlegger van een zelfstandige, professionele NVFS.

Lieve Elisabeth, Rolf en Jan, hij heeft ons leven waardevoller gemaakt.

A gentleman has gone.... farewell my friend

 

Ferdi Kramer
erelid en oud-voorzitter NVFS

​​​​​​​