Kwaliteitsregister

In het deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) staan de sportfysiotherapeuten geregistreerd.

Registereisen sportfysiotherapie - algemeen

Voor de meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie kun je op Fysionet bij het BOCK Beleidsdocument kijken: https://www.kngf.nl/vakgebied/kwaliteit/ckr.html.

Eerste registratie

Vanaf 1 januari 2015 worden fysiotherapeuten alleen geregistreerd in het CKR deelregister Sportfysiotherapeut als Sportfysiotherapeut als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen.

  1. Een door de NVFS en KNGF erkend diploma master sportfysiotherapie hebben behaald, dan wel;
  2. een diploma van een door de NVFS en het KNGF erkende initiële opleiding sportfysiotherapie én  een door de NVFS en het KNGF erkend diploma master in het musculoskeletale domein hebben behaald, dan wel;
  3. een diploma van een door de NVFS en het KNGF erkende initiële opleiding sportfysiotherapie én een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, hebben behaald dan wel de graad van doctor in de wetenschap hebben bereikt.

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de geregistreerde sportfysiotherapeut op 1 januari 2020 aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen.

  1. Het diploma van een door de NVFS en KNGF erkende masteropleiding relevant voor het musculoskeletale domein behaald te hebben, dan wel;
  2. een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, dan wel;
  3. een graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap relevant voor het musculoskeletale domein.

Trefwoorden: