Opleidingen Master Sportfysiotherapie

Er zijn diverse opleidingen voor de master sportfysiotherapie.

De master opleidingen

Het meest recente overzicht van opleidingen die toegang geven tot het deelregister sportfysiotherapie van het Centraal Kwaliteitsregister vindt u hier.

Indien u twijfelt of de opleiding die u wilt gaan volgen wel of niet toegang geeft tot het Centraal Kwaliteitsregister, stuur dan een e-mail naar info@nvfs.nl.

Trefwoorden: