Bestuur van de NVFS

Het bestuur van de NVFS houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Bestuursleden

Vacature

Voorzitter

René Polman

Penningmeester, Secretaris

Marloes van Lierop

Communicatie & Samenwerking, Regiozaken

Leon Meijer

Algemeen bestuurslid

Bart van der Wiel

Algemeen bestuurslid

Trefwoorden: