Algemene Ledenvergadering

In onze algemene ledenvergadering worden de plannen voor het komend jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de leden en legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Algemene Ledenvergadering 27 november 2019

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVFS. De vergadering vindt – evenals voorgaande jaren - plaa...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs

In verband met de catering en de zaalzetting ontvangen wij graag uw aanmelding. U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van de Algemene L...

Vergaderstukken ALV NVFS 27-11-2019

Trefwoorden: