Producten voor sportfysiotherapeuten

De NVFS ontwikkelt op dit moment een aantal producten voor de leden. De producten zijn bedoeld om de leden van de NVFS beter te positoneren in het huidige zorglandschap.

In ontwikkeling

Begin september zal de NVFS app gelanceerd worden.

Daarnaast komt er begin september een digitaal bestand banners NVFS beschikbaar.

Trefwoorden: